0
Вашите поръчки
Описание
Каталожен номер:
KARIBA
Размер и обем:
11x6.5x3 см
Материал:
Хартия
Държава доставчик:
ШвейцарияДжобна игра Kariba

За продукта В "Kariba" се забавлявате с животните от африка, които се събират около близкия воден източник и пият вода. Всяко едно от тях е жадно и иска да пие водичка, но си има известна йерархия. Слонът изгонва носорога, а носорога мишката. Но всички също така знаем, че слонът го е страх от мишки.

Преди да започнете:
- Поставете осмоъгълната фигура или "водния източник" посредата на масата, където ще играете. Разбъркайте картите и раздайте на всеки играч по 5 карти. Оставете останалите карти с лице надолу в тесте посредата на "водния източник".

Цел на играта:
- Да спечелите възможно най-много карти.

Играта:
- Сами избирате кой да започне първи.
- Редувайте се по часовниковата стрелка.
- Възможни действия по време на Вашия ред:

1. Изиграйте една или повече карти от дадено животно от Вашата ръка като го поставите на кореспондиращото му място на "водния източник" (може да се ориентирате спрямо цифрите). За да спестите място, сложете картите една върху друга, но по такъв начин, че да се вижда ясно колко на брой даденото животно са се събрали там.
2. Ако, в който и да е даден момент по време на играта, поставите карта на дадено животно и там са се събрали 3 или повече от същия вид, то тогава въпросното животно изгонва най-близкото по-слабо животно (по-слабо = по-ниско кореспондиращо число на въпросното животно). Например слонът е с 8, но жирафа е с 4. В този случай прибирате натрупаните карти с жираф или изгонвате жирафа. Когато изгонвате дадено животно, прибирате натрупаните карти и ги слагате пред себе си с лице надолу. Тези карти ще образуват Вашия резултат в края на играта.
ВАЖНО! Най-близкото по-слабо животно може да бъде през няколко полета, ако те не са заети. Използвайки отново примера със слона (8) и жирафа (4), ако 7, 6, 5 не са заети от съответните животни, изигравайки слон, Вие прибирате жирафа, независимо, че е през няколко полета.
- Ако изиграете карта на дадено животно, което вече е натрупало 3 или повече и няма други карти на "водния източник", то тогава не печелите нищо.
- Ако вече има 3 или повече карти от дадено животно на "водния източник", Вие може да изиграете 1 от същия вид (или няколко), за да съберете картите на най-близкото по-слабо животно.

Специален случай:
Мишката (1) е единственото животно, което може да изгони слона (8). Но и също така мишката не може да изгони никое друго животно. Мишката е единственото животно, което може да изгони животно с по-високо число от своето в играта.

Пример: Има 2 карти на носорога (7) на "водния източник". Ваш ред е и Вие играете две карти носорог. Така спазвате правилото за 3 или повече карти. Печелите картите на най-близкото по-слабо животно. Позициите на 6 и 5 са празни, но на 4 има два жирафа. Печелите двете карти жираф. Следващият играч обаче изиграва слона (8) и взима четирите карти носорог (7).

Друг пример: Има четири мишки (1) на "водния източник". Някой изиграва още една мишка (1) и взима картите на слона (8). Ако обаче на мястото на слона няма карти, а например има 3 носорога (7) мишката не изгонва никого, тъй като може да изгони само слона.

3. След края на всеки ред теглите карти от тестето в средата на "водния източник", така че да имате пет карти в ръка.

Край на играта:
- Когато тестето свърши, продължавайте да играте, докато на един от играчите не изиграе последната си карта и не свърши реда си. Всички тогава преброяват броя на спечелените от тях карти. Който има най-много печели.

Препоръка: Хубаво е да изиграете 3 игри и да записвате точките за всяка игра. Играчът с най-много точки от всички игри в края на последната, се превръща в истинския победител.

Вариация на играта:
Може да изберете да играете с 3 карти, който да се теглят в началото на играта от тестето и да се поставят до "водния източник" с лице нагоре. Така ще има възможност всеки играч да избере да изиграе една от тези "отворени" карти и/или от ръката си. При изиграване на тези карти, се теглят нови и се поставят с лице нагоре. Тогава обаче свършва и реда на даден играч. Ако реши да изиграе "отворените" и тези в ръката си, тегли нови пет карти за себе си и три нови "отворени".


Джобна игра Kariba


Цена: 12.00 лв.

Количество
1
ДОБАВИ В КОЛИЧКА

Джобна игра Kariba

За продукта В "Kariba" се забавлявате с животните от африка, които се събират около близкия воден източник и пият вода. Всяко едно от тях е жадно и иска да пие водичка, но си има известна йерархия. Слонът изгонва носорога, а носорога мишката. Но всички също така знаем, че слонът го е страх от мишки.

Преди да започнете:
- Поставете осмоъгълната фигура или "водния източник" посредата на масата, където ще играете. Разбъркайте картите и раздайте на всеки играч по 5 карти. Оставете останалите карти с лице надолу в тесте посредата на "водния източник".

Цел на играта:
- Да спечелите възможно най-много карти.

Играта:
- Сами избирате кой да започне първи.
- Редувайте се по часовниковата стрелка.
- Възможни действия по време на Вашия ред:

1. Изиграйте една или повече карти от дадено животно от Вашата ръка като го поставите на кореспондиращото му място на "водния източник" (може да се ориентирате спрямо цифрите). За да спестите място, сложете картите една върху друга, но по такъв начин, че да се вижда ясно колко на брой даденото животно са се събрали там.
2. Ако, в който и да е даден момент по време на играта, поставите карта на дадено животно и там са се събрали 3 или повече от същия вид, то тогава въпросното животно изгонва най-близкото по-слабо животно (по-слабо = по-ниско кореспондиращо число на въпросното животно). Например слонът е с 8, но жирафа е с 4. В този случай прибирате натрупаните карти с жираф или изгонвате жирафа. Когато изгонвате дадено животно, прибирате натрупаните карти и ги слагате пред себе си с лице надолу. Тези карти ще образуват Вашия резултат в края на играта.
ВАЖНО! Най-близкото по-слабо животно може да бъде през няколко полета, ако те не са заети. Използвайки отново примера със слона (8) и жирафа (4), ако 7, 6, 5 не са заети от съответните животни, изигравайки слон, Вие прибирате жирафа, независимо, че е през няколко полета.
- Ако изиграете карта на дадено животно, което вече е натрупало 3 или повече и няма други карти на "водния източник", то тогава не печелите нищо.
- Ако вече има 3 или повече карти от дадено животно на "водния източник", Вие може да изиграете 1 от същия вид (или няколко), за да съберете картите на най-близкото по-слабо животно.

Специален случай:
Мишката (1) е единственото животно, което може да изгони слона (8). Но и също така мишката не може да изгони никое друго животно. Мишката е единственото животно, което може да изгони животно с по-високо число от своето в играта.

Пример: Има 2 карти на носорога (7) на "водния източник". Ваш ред е и Вие играете две карти носорог. Така спазвате правилото за 3 или повече карти. Печелите картите на най-близкото по-слабо животно. Позициите на 6 и 5 са празни, но на 4 има два жирафа. Печелите двете карти жираф. Следващият играч обаче изиграва слона (8) и взима четирите карти носорог (7).

Друг пример: Има четири мишки (1) на "водния източник". Някой изиграва още една мишка (1) и взима картите на слона (8). Ако обаче на мястото на слона няма карти, а например има 3 носорога (7) мишката не изгонва никого, тъй като може да изгони само слона.

3. След края на всеки ред теглите карти от тестето в средата на "водния източник", така че да имате пет карти в ръка.

Край на играта:
- Когато тестето свърши, продължавайте да играте, докато на един от играчите не изиграе последната си карта и не свърши реда си. Всички тогава преброяват броя на спечелените от тях карти. Който има най-много печели.

Препоръка: Хубаво е да изиграете 3 игри и да записвате точките за всяка игра. Играчът с най-много точки от всички игри в края на последната, се превръща в истинския победител.

Вариация на играта:
Може да изберете да играете с 3 карти, който да се теглят в началото на играта от тестето и да се поставят до "водния източник" с лице нагоре. Така ще има възможност всеки играч да избере да изиграе една от тези "отворени" карти и/или от ръката си. При изиграване на тези карти, се теглят нови и се поставят с лице нагоре. Тогава обаче свършва и реда на даден играч. Ако реши да изиграе "отворените" и тези в ръката си, тегли нови пет карти за себе си и три нови "отворени".


Джобна игра Kariba


Цена: 12.00 лв.

Количество
1
ДОБАВИ В КОЛИЧКА

Описание
Каталожен номер:
KARIBA
Размер и обем:
11x6.5x3 см
Материал:
Хартия
Държава доставчик:
Швейцария